Rzecznik ds. Seniorów

Dyżury:

poniedziałki: 8.00-16.00

wtorki:         9.00-17.00

czwartki:      8.00-12.00   

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ

ul Zachodnia 47

pok. 128

tel. 42 638 47 94