Historyczna

Harmonogram zajęć w semestrze wiosenno-letnim

Rok akad. 2016/2017
  
Sekcja
Starosta
Miejsce spotkań
Dzień tygodnia
Godzina
Dzień w miesiącu
II
III
IV
V
HISTORYCZNA
 
Urszula Portalewska
Instytut Historii UŁ
ul. Kamińskiego 27, s.103
wtorek
10.00
21 7,21
4,25

 

9,23

6.VI 

 

 

Data

Temat

Wykładowca

21.02.2017

Mity założycielskie państw europejskich

w XV-XVII wieku

dr Joanna Orzeł

07.03.2017

Kultura szlachecka Rzeczypospolitej Obojga Narodów

dr Joanna Orzeł

21.03.2017

Dlaczego Marcin Luter nie spłonął na stosie?Źródła sukcesu protestanckiej reformy Kościoła

dr Piotr Robak

04.04.2017

Reformacja i wojny religijne we Francji

prof. dr hab. 
Zbigniew Anusik

25.04.2017

Kształtowanie się i rozkwit demokracji szlacheckiej w Polsce

prof. dr hab. 
Witold Filipczak

09.05.2017

Napoje egzotyczne a rewolucja konsumpcyjna
w Europie w XVIII wieku

dr Piotr Robak

23.05.2017

Amerykańska droga do niepodległości

prof. dr hab.

Jolanta Daszyńska

06.06.2017

Prawda o rewolucji 1917 roku w Rosji

prof. dr hab. 
Edward Wiśniewski