Historyczna

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2019/2020
  
Sekcja
Starosta
Miejsce spotkań
Dzień tygodnia
Godz.
Dzień w miesiącu
II III IV
V
HISTORYCZNA
 
Urszula Portalewska
Instytut Historii UŁ
ul. Kamińskiego 27, s.103
wtorek
10.00
25

10,24

7,21

5,19

 

Data

Temat

Wykładowca

25.02.2020

W grodzie i na podgrodziu

prof. dr hab.

Aleksander  Bołdyrew

10.03.2020

Jan Kalwin – życie i doktryna religijna

dr Małgorzata Karkocha

24.03.2020

Wpływ Katarzyny Medycejskiej

na politykę i kulturę Francji

dr Małgorzata Karkocha

07.04.2020

Rządy Augusta II Mocnego
prof. dr hab. Witold Filipczak

21.04.2020

Jan III Sobieski pod Wiedniem (1683)

dr Piotr Robak

05.05.2020

Piotr I Wielki – narodziny imperium rosyjskiego

dr Piotr Robak

19.05.2020

Stanisław August Poniatowski

 jako reformator i mecenas sztuki

dr Joanna Orzeł