Językoznawstwa

Harmonogram zajęć w semestrze wiosenno-letnim

Rok akad. 2016/2017
 
Sekcja
Prowadzący
i starosta
Miejsce spotkań
Dzień tygodnia
Godzina
Dzień w miesiącu

 II

 III

IV

V
JĘZYKO-ZNAWSTWA
dr Izabela Różycka
Bronisława Kosmyk

Wydział Filologiczny UŁ ul. Pomorska 171/173, sala 1.19

wtorek
10.00
28
14,28
11
16,30

 

Data

Temat

28.02.2017

Pisownia utartych połączeń wyrazowych

14.03.2017

Pisownia znaków interpunkcyjnych (przecinek) – ćwiczenia

28.03.2017

Pisownia znaków interpunkcyjnych (dwukropek, myślnik, średnik) ­– ćwiczenia

11.04.2017

Podstawowe pojęcia z kultury języka polskiego – norma językowa i błąd językowy

16.05.2017

Rodzaje błędów językowych

30.05.2017

Błędy wymowy