Językoznawstwa

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2019/2020
 
Sekcja
Prowadzący
i starosta
Miejsce spotkań
Dzień tygodnia
Godzina 
Dzień w miesiącu

II

III

IV

V

JĘZYKO-ZNAWSTWA
dr Izabela Różycka
Barbara Uptas

Wydział Filologiczny UŁ ul. Pomorska 171/173, sala 1.19

wtorek
10.15
 
3,17,31
28

12,26,

2.VI

 

Data

                                 Temat

03.03.2020

Onomastyka, czyli nauka o nazwach własnych

Nazwy własne a wyrazy pospolite. Istota nazw własnych

17.03.2020

Rodzaje nazw własnych. Terminologia stosowana w onomastyce

31.03.2020

Nazwy osobowe, ich typy i pochodzenie

28.04.2020

Odmiana nazw osobowych

12.05.2020

Nazwy geograficzne i przymiotniki od nich tworzone

26.05.2020

Nazwy zwierząt i roślin, ideonimy i chrematonimy

02.06.2020

Wyrazy pospolite tworzone od nazw własnych