Kulturoznawcza

 Harmonogram zajęć w semestrze zimowym

Rok akad. 2017/2018

Sekcja
Prowadzący
i starosta
Miejsce spotkań
Dzień tygodnia
Godzina
Dzień w miesiącu
X
XI

 XII

 
I
KULTUROZNAWCZA
dr Łukasz Grzejszczak
 
Barbara Krajewska

Muzeum Miasta Łodzi

ul. Ogrodowa 15
 

środa
14.30
18 15 6 *

 *terminy będą podane na wykładach ogólnych

Data

Temat

18.10.2017

Jablonec nad Nysą – muzea i zabytki

15.11.2017

Vlastimil Hofman w Szklarskiej Porębie 

06.12.2017

„Gry i zabawy towarzyskie” łódzkiego mieszczaństwa XIX/XX w.

 

O czym rozmawiano w salonach łódzkiej burżuazji XIX-XX w.

 

Secesja w zbiorach Muzeum Miasta Łodzi

 

Sekcja kulturoznawcza istnieje od października 2001 r.

Inicjatorką powstania sekcji jest Pani dr Krystyna Gralewicz.

Zajęcia prowadzi  od czasu powstania sekcji Pan dr Łukasz Grzejszczak. Odbywają się one  dwa razy w miesiącu w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im .J. Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 100/102 .

Większość z nas w okresie młodości miała niewiele kontaktów z historią sztuki, chętnie więc nadrabiamy braki. Poznajemy historię i dzieje kultury polskiej i europejskiej, twórców malarstwa, grafiki, gwiazdy baletu i ich malarskie wizerunki.

Wyjątkowo ciekawe dla nas są wykłady z wybranych dziedzin historii Łodzi, z dziejów drukarstwa i prasy sprzed 1939r.

Prawie wszystkie wykłady są ilustrowane slajdami, dzięki czemu możemy zajrzeć do świata sztuki, architektury, muzyki, poznać jego piękno i wzbogacić swoją wiedzę.

Pani Alicja Trzeciak była starościną od początku powstania sekcji do czerwca 2008r.

Elżbieta Sikorska - starościna sekcji kulturoznawczej