Lektoraty

Miejsce spotkań:
LLOYD WOODLEY English Language Centre
Centrum Języka Angielskiego Narutowicza 86

Plan zajęć z języków obcych

Rok Akad. 2017/2018

Lp.

Język

Lektor/starosta grupy

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Angielski

mgr Aleksandra Horodecka

Wiesława Kozłowska

Maria Chojnacka

Irena Kujawska

Barbara Boguszewska-Klepczarek

LOYD WOODLEY

English Language

Centre

Centrum Języka Angielskiego

Narutowicza 86

 

wtorek

sala 11

 

11.00–12.00

12.00–13.00

13.00–14.00

14.00–15.00

2.

Angielski

mgr Lloyd Woodley

Maria Rogozińska

wtorek

sala 1

 

10.10-11.10

3.

Francuski

mgr Iwona Klamann

Elżbieta Brandeburg

Lucyna Gackowska

 

wtorek

sala 12

 

09.00-10.00

10.45-11.45

4.

Angielski

mgr Maria Weinberg

Janina Dąbrowska

Barbara Przybyszewska

 

wtorek

sala 9

 

10.45–11.45

12.00-13.00

5.

Angielski

mgr Paulina Jankowska

Jadwiga Weigt

Grażyna Matulewicz

Bożena Klarecka

 

wtorek

sala 10

 

10.00-11.00

11.10-12.10

12.20-13.20

6.

Niemiecki

mgr Maria Michalak

Elżbieta Petera

Bogusława Kuleszczyk

 

środa

sala 9

 

10.00-11.00

11.10-12.10

7.

Hiszpański

mgr Joanna Rostocka

Honorata Więzowska

Adam Błoch

 

środa

sala 10

 

10.00-11.00

11.10-12.10

 

Lp

Język

Lektor/starosta grupy

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godziny

8.

Angielski

mgr Paulina Jankowska

Andrzej Gryglas

Aleksandra Umlauf-Cholewska

Jadwiga Kolanek-Kraul

 

 

czwartek

sala 9

 

10.00–11.00

11.10–12.10

12.20–13.20

9.

Włoski

mgr Anna Krymarys

Barbara Boguszewska-Klepczarek

LLOYD WOODLEY

English Language

Centre

Centrum Języka Angielskiego

Narutowicza 86

 

 

czwartek

sala 10

 

11.00–12.00

10.

Francuski

mgr Iwona Klamann

Małgorzata Rutkowska

Maryla Sęk

 

czwartek

sala 12

 

10.30–11.30

12.15–13.15

11.

Angielski

mgr Aleksandra Horodecka

Barbara Małolepsza

Halina Antas

 

czwartek

sala 11

 

10.00–11.00

11.00–12.00

12.

Rosyjski

mgr Karolina Przytulska

Roma Szczocarz

piątek

sala  9

 

11.00–12.00

Dni i godziny mogą ulec zmianie. O każdej zmianie będzie powiadomiony starosta grupy.