Lektoraty

Miejsce spotkań:
LLOYD WOODLEY English Language Centre
Centrum Języka Angielskiego Narutowicza 86

Plan zajęć z języków obcych

Rok Akad. 2018/2019

Lp

Język

Lektor/starosta grupy

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Angielski

mgr Aleksandra Horodecka

Wiesława Kozłowska

Irena Kujawska

Honorata Wiązowska

 

poniedziałek

sala 11

 

 9.30–10.30

10.30–11.30

11.30–12.30

2.

Angielski

mgr Lloyd Woodley

Maria Rogozińska

wtorek

sala 1

 

10.10-11.10

3.

Francuski

mgr Iwona Klamann

Katarzyna Michałowska

Lucyna Gackowska

 

wtorek

sala 12

 

9.00 -10.00

10.45-11.45

4.

Angielski

mgr Paulina Jankowska

Jadwiga Weigt

Grażyna Matulewicz

 

wtorek

sala 10

 

10.00-11.00

11.10-12.10

12.20-13.20

5.

Niemiecki

mgr Maria Michalak

Elżbieta Petera

Bogusława Kuleszczyk

 

 

środa

sala 9

 

10.00-11.00

11.10-12.10

6.

Hiszpański

mgr Joanna Rostocka

Edmund Zawadzki

Adam Błoch

 

środa

sala 10

 

10.00-11.00

11.10-12.10

7.

Angielski

mgr Paulina Jankowska

Andrzej Gryglas

Aleksandra Umlauf-Cholewska

Jadwiga Kolanek-Kraul

 

czwartek

sala 9

 

10.00–11.00

11.10–12.10

12.20–13.20

8.

Włoski

mgr Anna Krymarys

Barbara Boguszewska-Klepczarek

 

czwartek

sala 10

 

11.00–12.00

9.

Francuski

mgr Iwona Klamann

Małgorzata Rutkowska

Maryla Sęk

 

czwartek

sala 12

 

10.30–11.30

12.15–13.15

10.

Angielski

mgr Aleksandra Horodecka

Maria Chojnacka

Barbara Małolepsza

Halina Antas

Bogusława Goławska

 

czwartek

sala 11

 

 9.30–10.30

10.30–11.30

11.30–12.30

12.30–13.30

11.

Rosyjski

mgr Grażyna Redlich

Roma Szczocarz

piątek

sala  9

 

11.00–12.00

12.

Angielski

mgr Aleksandra Horodecka

 

piątek

sala  9

14.00–15.00

15.00–16.00

 

Dni i godziny mogą ulec zmianie. O każdej zmianie będzie powiadomiony starosta grupy.