Sekcje zainteresowań

Lp

Sekcja

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godzina

Dzień w miesiącu

 II

2018

III

2018

IV

2018

V

2018

1

KULTURY

JAPOŃSKIEJ

Wydział Matematyki UŁ

ul. Banacha/Matejki sala 103D

poniedziałek

14.30

26

5, 19

9, 23

7, 21

2

LITERACKA

Wydz. Matematyki UŁ

ul. Banacha/Matejki sala 103D

poniedziałek

14.30

19

12, 26

16

14, 28

3

 JĘZYKOZNAWSTWA

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173, sala 1.17

wtorek

10.00

27

13, 27

17

15, 29

4

HISTORYCZNA

Instytut Historii UŁ

ul. Kamińskiego 27, sala 103

wtorek

10.00

 

20

6, 20

10, 24

8, 22

5

KINO KLASYCZNE A KINO POPULARNE

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

ul. Zachodnia 52/54

wtorek

12.00

20

20

17

8, 15, 22

6

SEKCJA EKOLOGICZNA

Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Banacha 12/16, aula A

wtorek

14.00

27

6, 27

10, 24

29

7

KULTUROZNAWCZA

Muzeum Miasta Łodzi – Sala Lustrzana

ul. Ogrodowa 15

środa

14.30

21

7

18

 

8

WIEDZY O TEATRZE

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173, sala kinowa

środa

15.00

28

14

25

16

9

PSYCHOLOGICZNA

Instytut Psychologii UŁ

ul. Smugowa 10/12

czwartek

10.30

 

1, 8, 15

5, 19, 26

10, 17

10

NAUK SPOŁECZNYCH

 

Miejsce spotkań tabela str. …

czwartek

10.30

 

1, 15, 22

12

10

11

HISTORII SZTUKI I MUZEALNICTWO

Muzeum Sztuki ms2

ul. Ogrodowa 19

czwartek

12.30

 

1, 8, 15, 22

12

24

12

KINEMATOGRAFIA ŚWIATOWA

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

ul. Zachodnia 52/54

piątek

11.00

23

2, 16

27

4, 18, 25

13

BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Pomorska 141/143; budynek D, aula W12

piątek

13.00

 

9, 23

6, 20

11

14

NOWE TECHNOLOGIE

Wydz. Matematyki UŁ

ul. Banacha/Matejki sala 103D

sobota

10.00

24

10, 24

7, 21

 

 

Lp

Sekcja

Prowadzący i starosta

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godzina

Dzień w miesiącu

II

2018

III

2018

IV

2018

V

2018

15

JĘZYKA I KALIGRAFII

JAPOŃSKIEJ

mgr Masakatsu Yoshida

Ewa Podogrocka

Katedra Badań Wschodu UŁ

ul. Składowa 41/43

pokój 107

czwartek

15.00

każdy

pierwsze spotkanie ……….

 

16

PLASTYCZNA

impasto

mgr Jarosław Żero

Anna Staniaszek

Jadwiga Prószyńska

 

ŁDK

ul. Traugutta 18

IV p. sala 413

poniedziałek

9.00-12.00

12.00-15.00

5, 12, 19, 26

26

16

17, 21

17.

PLASTYCZNA

akryl

mgr Marta

Siedlecka-Sidor

Jerzy Tomaszewski

Jolanta Piech

poniedziałek

9.00-12.00

12.00-15.00

 

5, 12, 19

9, 23

14, 28

18.

CHÓR (sceniczna)

mgr Aleksandra

Ryłko-Sutowicz

Janina Kiwalska

Dom Pomocy Społecznej

ul. Narutowicza 114

poniedziałek

10.00

każdy

pierwsze spotkanie 19.02.2018

19.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

mgr Marek Gajewski

Krystyna Szwast

Emilia Stryjska

Wydz. Chemii UŁ

ul. Tamka 12

wtorek

9.00

11.15

 

20, 27

6, 20

3, 17, 24

8

20.

WARSZATY KOMPUTEROWE

mgr Barbara Gorzelańczyk

Wydz. Chemii UŁ

ul. Tamka 12

środa

czwartek

 

wg zapisów

 

21.

WARSZTATY LITERACKIE

dr Przemysław Dakowicz

Maria Aszyk

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

sala 1.19

wtorek

15.15

20

13, 20

17

8, 15, 22

22.

TURYSTYCZNA

mgr Ryszard Bonisławski

Anna Jaskułowska

Miejsce wg planu

sobota

10.00

informacje szczegółowe str.

23.

KLUB BRYDŻOWY

 

Ewa Podogrocka

AOIA

ul. Zachodnia 52/54

poniedziałek

piątek

9.30-12.00

9.30-13.00

każdy

 

24.

SAMOPOMOCY

dr Maria

Karasińska-Fendler

Aula im. Wł.Szuberta

ul. Lindleya 3/5

poniedziałek

środa

12.00-12.30

12.00-12.30

każdy