Klub brydżowy

Uwaga, brydżyści!

 Nasi słuchacze mogą uczestniczyć w spotkaniach brydżowych. Klub brydżowy jest wspólną działalnością Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych (ul. Zachodnia 54/56) i Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Biorąc pod uwagę życzenia naszych słuchaczy, uzgodniono z kierownictwem Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, że brydżyści mogą korzystać z gościnnej kawiarni również w pozostałe dni tygodnia i w godzinach popołudniowych.  Warunek: w tym czasie nie odbywa się impreza  artystyczna w kawiarni. Natomiast w dniach, kiedy wystawiane są spektakle w sali widowiskowej (najczęściej o 19.00) należy zakończyć rozgrywki brydżowe min. 1,5  godz. przed spektaklem.  Szczegółowe  informacje na ten temat można uzyskać w  sekretariacie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych (AOIA) tel.42 633 26 41 (p. Mirka Koposow). Dodatkowo AOIA wydaje co miesiąc informator o imprezach i zajęciach.  Najbardziej optymalnym wariantem jest umawianie na spotkania brydżowe w konkretnych czwórkach.

Zapraszamy !!!

Jest to fantastyczny trening dla naszych szarych komórek.

Ewa Podogrocka

 

brydż 1.jpg