zapisy lektoraty 2017

Terminy wpłat dla poszczególnych grup językowych.

1. 18.09. 2017- poniedziałek, godz. 10.00-12.00

Wszystkie grupy języka angielskiego p. Aleksandry Horodeckiej i grupa konwersacyjna p. Lloyda Woodleya – 8 grup

Zapisy przyjmują starostowie:

Wiesława Kozłowska, Halina Antas, Tamara Koc, Maria Rogozińska, Barbara Boguszewska, Irena Kujawska, Maria Chojnacka, Barbara Małolepsza

 

2. 19.09.2017 - wtorek, godz. 10.00-12.00

Wszystkie grupy języka angielskiego p. P. Jankowskiej i p. M. Weinberg – 8 grup.

Zapisy przyjmują starostowie:

Jadwiga Weigt, Grażyna Matulewicz, Bożena Klarecka, Barbara Zasada-Stacewicz, Jadwiga Biesiadzka, Jadwiga Kolanek-Kraul, Janina Dąbrowska, Barbara Przybyszewska

 

3. 20.09.2017 – środa, godz. 10.00-12.00

Wszystkie grupy z języka niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego – 5 grup

Zapisy przyjmują starostowie:

Elżbieta Petera, Bogusława Kuleszczyk, Honorata Więzowska, Adam Błoch, Roma Szczocarz

 

4. 21.09.2017 – czwartek, godz. 10.00-12.00

Wszystkie grupy języka francuskiego i włoskiego – 7 grup

Zapisy przyjmują starostowie:

Elżbieta Brandeburg, Lucyna Gackowska, Małgorzata Rutkowska, Melania Uzarska, Maryla Sęk, Urszula Dańczyszyn, Barbara Boguszewska- Klepczarek

 

Zapisy dla nowych słuchaczy:

W dniach 26 – 28.09.2017 – poniedziałek-środa, godz. 10.00-12.00

Zapisy dla nowych słuchaczy przyjmuje Krystyna Belka

 

Od nowego roku akademickiego obowiązują następujące opłaty:

  1. 170 zł za rok akademicki dla grupy co najmniej 10 osobowej
  2. 220 zł za rok akademicki dla grupy mniej niż 10 osób
  3. Grupy nie mogą liczyć mniej niż 6 osób

Wszyscy wpłacają po 170 zł.

Listy z nazwiskami osób, które wpłaciły swoim starostom są oddawane do dyspozycji p. K. Belki, która znając poziom i liczbę wolnych miejsc w poszczególnych grupach, dopisuje słuchaczy chcących dołączyć do grup językowych lub osoby nowo wstępujące na ŁUTW.

W pierwszym tygodniu października słuchacze z grup liczących mniej niż 10 osób dopłacają u starostów po 50 zł.