Kursy komputerowe

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2019/2020

Sekcja

Prowadzący

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godz.

Dzień w miesiącu

II

III

IV

V

KURSY KOMPUTEROWE

mgr Barbara Gorzelańczyk

mgr Jadwiga Kropidłowska

Wydz.Chemii UŁ

ul.Tamka 12

wtorek

czwartek

 

wg zapisów

 

Deklaracja uczestnictwa w kursach komputerowych