Sekcja Brydżowa

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2019/2020

BRYDŻ początkujący

Tomasz Modrzejewski

Wydz. Chemii UŁ

ul. Tamka 12

poniedziałek

15.00-17.00

Pierwsze spotkanie 02.03.2020

6 spotkań

BRYDŻ

zaawansowany

Tomasz Modrzejewski

Dom Literatury

ul. Roosvelta 17

środa

14.00–16.00

każda

Pierwsze spotkanie 04.03.2020