Poniedziałkowe

PONIEDZIAŁEK  GODZ. 12.30

Rok akademicki 2016/2017

Semestr wiosenno-letni

Data

Temat

Wykładowca

20.02.2017

Wielonarodowa Rzeczpospolita. Polacy a mniejszości narodowe w przeszłości

prof. dr hab. Wiesław Puś

27.02.2017

O pewnym stereotypie nazewniczym, czyli o polskości i „szlacheckości” nazwisk na -ski

prof. dr hab. Ewa Woźniak

06.03.2017

Instytucja liberum veto

prof. dr hab. Andrzej Kaniowski

13.03.2017

Rzym barokowy

prof. dr hab. Ryszard Hunger

20.03.2017

Czy polskie banki są bezpieczne

prof. dr hab. Marek Belka

27.03.2017

Rola zaufania i kapitału społecznego w podtrzymywaniu więzi społecznych

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

03.04.2017

Zaczęło się od Komedy

red. Jan Targowski

24.04.2017

Obraz człowieka w poezji Leśmiana

prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

08.05.2017

Czwarta premiera otwarcia Teatru Wielkiego w Łodzi: „Carmen” G. Bizeta, czyli opera wyzwolona

prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

15.05.2017

Myśliwski uczy nas opowiadać

prof. dr hab. Tomasz Bocheński

22.05.2017

Pisanka i tkanina batik w Polsce i w Indonezji

dr Maria Wrońska-Friend

29.05.2017

Zapomniane polskie uzdrowiska

prof. dr hab. Jarosław Kita

Wykłady ustaliła i do druku podała

Irena Kujawska e-mail: i.kujawska@onet.eu

Danuta Zawilska e-mail: dzawilska@uni.lodz.pl