Poniedziałkowe

PONIEDZIAŁEK  GODZ. 12.30

Rok akademicki 2017/2018

Semestr jesienno-zimowy

Data

Temat

Wykładowca

09.10.2017

Wielcy, znani i nieznani Polacy w Australii i na świecie

dr inż. Jacek Cholewski

16.10.2017

O pamięci zbiorowej w dyskursie publicznym

dr Paweł Ciołkiewicz

23.10.2017

Śpiewane felietony Wojciecha Młynarskiego

prof. dr hab. Jerzy  Wiśniewski

30.10.2017

Szlakiem Mickiewicza po Wielkopolsce

mgr Ryszard Bonisławski

06.11.2017

Rewolucja bolszewicka – refleksje w 100-lecie wybuchu

dr hab. Albin Głowacki

13.11.2017

Walne zebranie

 

20.11.2017

Endokrynologia w kontekście zdrowia ludzi starszych

dr Irena Bobeff

27.11.2017

Genom ludzki: tajemnica życia

prof. dr hab. Tomasz Sakowicz

04.12.2017

Gringo w andyjskich stolicach

prof. dr hab. Marek Barwiński

11.12.2017

Związki słowa i obrazu

prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz

08.01.2018

Polska a niemieckie reparacje

z II wojny światowej

dr Krzysztof Zdulski

15.012018

Niemieckie sądownictwo specjalne w okupowanej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi

prof. dr hab. Witold Kulesza

 

Wykłady ustaliła i do druku podała

Irena Kujawska e-mail: i.kujawska@onet.eu

Danuta Zawilska e-mail: dzawilska@uni.lodz.pl