Skład Zarządu

Zarząd ŁUTW

wybrany w 5 listopada 2014r. na trzyletnią kadencję

 

Prezydium Zarządu

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Alicja Korytkowska

Prezes

Renata Cocyk

Wiceprezes

Ewa Dziwisz

Wiceprezes

Krystyna Belka

Skarbnik

Zofia Fiedorowicz

Sekretarz

 

 

Członkowie Zarządu

Imię i nazwisko

Pole działania

Jadwiga Weigt

Członek Zarządu d/s koordynacji pracy lektoratów, strony internetowej i informacji i projektach

Barbara Gorzelańczyk

Członek Zarządu d/s szkolenia informatycznego i strony internetowej

Maria Sondej

Członek Zarządu d/s wydawnictw ŁUTW, Biuletyn

Danuta Zawilska

Członek Zarządu d/s organizacji wykładów, Biuletyn

Irena Kujawska

Członek Zarządu d/s organizacji wykładów, Biuletyn

Jadwiga Rosołek

Członek Zarządu d/s koordynacji zajęć WF

 

Zastępcy członków zarządu

Imię i nazwisko

Pole działania

Roma Szczocarz

Z-ca członka Zarządu d/s organizacji wykładów

Anna Jaskułowska

Z-ca członka Zarządu d/s turystyki

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Barbara Świątek

Przewodnicząca

Elżbieta Petera

Z-ca przewodniczącej

Marta Blimel

Członek komisji

Danuta Czajka

Członek komisji

Maria Zaborowska

Członek komisji

Małgorzata Adamczyk

Z-ca członka

Tamara Liwowska

Z-ca członka

 

 

Sąd Koleżeński

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Janina Fuerst

Przewodnicząca

Wojciech Wachowicz

Z-ca przewodniczącej

Elżbieta Bukowska

Członek

Halina Pruska-Jezierska

Członek

Wiesława Kozłowska

Członek

Lena Bielicka

Z-ca członka

Wanda Jankowska

Z-ca członka