Środowe

ŚRODA GODZ. 12.30

Rok akademicki 2017/2018

Semestr letni

Data

Temat

Wykładowca

21.02.2018

Rewolucja bolszewicka – refleksje w stulecie wybuchu

dr hab. Albin Głowacki

28.02.2018

Życie po życiu

prof. dr hab. Witold Krajewski

07.03.2018

Trudna miłość do ojczyzny Mariny Cwietajewej

prof. dr hab. Tatiana Stepnowska

14.03.2018

Funkcje wyborów a system wyborczy

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

21.03.2018

Spotkanie wielkanocne

występ chóru

04.04.2018

Międzywojenna sztuka korespondencji

prof. dr hab. Tomasz Bocheński

11.04.2018

Mniejszość polska na Ukrainie

dr Tomasz Lachowski

18.04.2018

Bezpieczna żywność w nowoczesnym opakowaniu

dr hab. inż. Grażyna Budryn

25.04.2018

Nowy Jedwabny Szlak – wyzwanie dla Polski

prof. dr hab. Dominik Mierzejewski

09.05.2018

„Czarna sukienka”. Polska pieśń patriotyczna na przełomie XIX i XX wieku

prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak

16.05.2018

„Rzeczpospolita tułaczy”. Polacy na Bliskim Wschodzie (1939 - 1950)

prof. dr hab. Jacek Pietrzak

23.05.2018

Sari i sarong : batikowe pasje Rabindranatha Tagore

dr Maria Wrońska-Friend

30.05.2018

Zakończenie roku akademickiego

występ chóru

Wykłady ustaliły i do druku podały Irena Kujawska i Danuta Zawilska

e-mail: i.kujawska@onet.eudzawilska@uni.lodz.pl