Warsztaty ekologiczne

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2017/2018

Sekcja

Prowadzący

i starosta

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godzina

 

II

III

IV

V

WARSZTATY EKOLOGICZNE

Jacek Bukowski

Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 12/16 aula A

wtorek

14.00

27

6,27

10,24

29

 

Data

Temat

Wykładowca

27.02.2018

Czynniki kształtujące różnorodność fauny bezkręgowców na dnie oceanów

mgr Robert Sobczyk

06.03.2018

Znajdowanie partnera/partnerki; jak robią to zwierzęta?

prof. dr hab. Maria Grzybkowska

27.03.2018

Biotechnologie środowiskowe w rekultywacji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego

dr Agnieszka Bednarek

10.04.2018

Motyle dzienne Łodzi - różnorodność, zagrożenia i ochrona

mgr Robert Sobczyk

24.04.2018*

Dzicy lokatorzy w kuchni... czyli co znajdziemy w produktach żywnościowych

dr Iwona Słowińska

29.05.2018

Metabolity glonów wykorzystywane  w medycynie i kosmetyce

dr Ewelina Szczepocka

* warsztaty 24.04.2018 odbędą się wyjątkowo w sali 501, budynek A, V piętro

 

Dzwoniec !

Dzień 21 marca 2017 roku, zajęcia Sekcji Ekologicznej, zapamiętamy na długo. Łapaliśmy ptaki. Tak ! tak ! Łapaliśmy ptaki. W Ogrodzie Dydaktycznym UŁ z "głównym łowczym" wykładowcą mgr Maciejem Kamińskim w specjalną sieć z wabikiem dźwiękowym, łapaliśmy dla celów naukowych ptaki. Cel to obrączkowanie. Ptak to Dzwoniec, samiczka, więcej niż jednoroczny. Wyjmowanie z sieci, identyfikacja, opis i obrączkowanie odbyły się z należytą starannością i dbałością o dobro ptaka.Nie stała mu się krzywda.Jeszcze tylko zdjęcia i ptak odzyskał wolność. Większość z nas pierwszy raz widziała wolno żyjącego ptaka w ręku człowieka. 

Fajnie było uczestniczyć w takich zajęciach.

Marek Marciniak

 

Zajęcia na Warsztatach Ekologicznych.jpg

fot. Marek Marciniak