Warsztaty ekologiczne

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym

Rok akad. 2017/2018

Sekcja

Prowadzący

i starosta

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godzina

 

X

XI

XII

I

WARSZTATY EKOLOGICZNE

Jacek Bukowski

Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 12/16 aula A

wtorek

14.00

17,24

14,28

5,12

9

 

Data

Temat

Wykładowca

17.10.2017

Jak przeciwdziałać zakwitom, czyli biotechnologie ekologiczne *

prof. dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz

dr Tomasz Jurczak

24.10.2017

Przystosowania do życia u zwierząt zasiedlających ekstremalne środowiska

dr Radomir Jaskuła

14.11.2017

Jak owady wpływały na historię człowieka

dr Radomir Jaskuła

28.11.2017

Zmierz kolor swojej skóry i włosów

prof. dr hab. Aneta Sitek

05.12.2017

Ochrona przyrody w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej

dr Agnieszka

Wolańska - Kamińska

12.12.2017

Problem niszczenia podłoży obiektów zabytkowych przez glony i ich ochrona

dr Paulina

Nowicka-Krawczyk

09.01.2018

Glony w wyjaśnianiu przeszłości (paleoekologia) i trudnych spraw (kryminalistyka)

prof. dr hab. Joanna

Żelazna-Wieczorek

* warsztaty 17 października odbędą się wyjątkowo w auli B9 (Budynek B, ul. Banacha 1/3).

 

Dzwoniec !

Dzień 21 marca 2017 roku, zajęcia Sekcji Ekologicznej, zapamiętamy na długo. Łapaliśmy ptaki. Tak ! tak ! Łapaliśmy ptaki. W Ogrodzie Dydaktycznym UŁ z "głównym łowczym" wykładowcą mgr Maciejem Kamińskim w specjalną sieć z wabikiem dźwiękowym, łapaliśmy dla celów naukowych ptaki. Cel to obrączkowanie. Ptak to Dzwoniec, samiczka, więcej niż jednoroczny. Wyjmowanie z sieci, identyfikacja, opis i obrączkowanie odbyły się z należytą starannością i dbałością o dobro ptaka.Nie stała mu się krzywda.Jeszcze tylko zdjęcia i ptak odzyskał wolność. Większość z nas pierwszy raz widziała wolno żyjącego ptaka w ręku człowieka. 

Fajnie było uczestniczyć w takich zajęciach.

Marek Marciniak

 

Zajęcia na Warsztatach Ekologicznych.jpg

fot. Marek Marciniak