Warsztaty Literackie

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2017/2018
 
Sekcja
Prowadzący
i starosta
Miejsce spotkań
Dzień tygodnia
Godzina
 
    II
III
IV
V
WARSZTATY
LITERACKIE

dr Przemysław Dakowicz

Marianna Kaczewiak

 

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173, sala 0.40

 
wtorek
 
15.15

 

20

 

13,20

 
17

 

8,15,22

 

Scenariusz wieczoru poetycko-muzycznego pt. "W stronę zieleni, w stronę światła", który odbył się 20 kwietnia w Poleskim Ośrodku Sztuki

Utwory słuchaczy Warsztatów literackich

Plener w Golicach

W dniach 19.08.-24.08.2013 w Golicach odbył się plener, zorganizowany dla uczestników Warsztatów Literackich. Wzięło w nim udział 10 osób. Za stronę merytoryczną odpowiadała dr. Paulina Kierzek-Trzeciak, natomiast organizacją zajęła się starościna Maria Legezińska. Plener przebiegał zgodnie z założonym planem: rozwinął nasze umiejętności pisarskie oraz pozwolił sprawdzić je w praktyce. Jesteśmy przekonani, że przyswojone formy warsztatowe zaprocentują w przyszłości.

Sporo czasu poświęciliśmy naszej książce, która ma uświetnić jubileusz 35-lecia ŁUTW.

Maria Legezińska

Plener w Golicach.jpg