Wykłady ogólne

ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. Heleny Kretz

Rok akademicki 2019/2020 Semestr zimowy

Sala wykładowa (aula)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Łódź, ul. Lindleya 3/5

Wykłady 1.jpg